Wolontariat EKS

Solidarna Sztuka Sokołowska – młodzi na rzecz wspólnoty w Europie

Za pomocą projektu Stowarzyszenie Aktywne Kobiety i Fundacja Sztuki Współczesnej „In Situ”, wspierają rozwój kreatywności i twórczości młodych o mniejszych szansach, z Europy i krajów partnerskich. Projekt pokazuje, że artystyczna międzynarodowa działalność realizowana lokalnie, może stać się realną ścieżką również dla tych młodych, którzy nie są zawodowymi artystami.

Proponowane działania przyczyniają  się do większych międzynarodowych i lokalnych działań artystycznych w Europie oraz zwiększają rolę sztuki w rozwijaniu potencjału młodych ludzi i we wzmacnianiu ich pozycji na europejskim rynku pracy.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans zawodowych młodych ludzi z krajów Europy, przynosząc nowe perspektywy rozwoju w ramach sztuk interdyscyplinarnych.

Zadania wolontariuszy

 • współorganizowanie wystaw, spektakli, festiwali i warsztatów 
 • współpraca z innymi artystami
 • opieka nad zabytkami
 • organizacja działań międzykulturowych w oparciu o własną kulturę i tradycje wolontariuszy
 • promowanie idei solidarności i Wolontariatu Europejskiego
 • budowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną i włączanie jej do aktywności obywatelskiej
 • tworzenie warsztatów z ekologii i upcyklingu

Korzyści z udziału

 • zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego
 • poznanie nowych techniki archiwizacji i inwentaryzacja materiałów artystycznych 
 • zyskanie wiedzy z konserwacji zabytków 
 • poznanie codziennego życia w księgarni artystycznej
 • realizacja własnych projektów, w zależności od swojego hobby, zainteresowań i pasji 
 • wsparcie koordynatora, tutora i mentora,
 • możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • szansa nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • nauka języków obcych, w tym języka polskiego i angielskiego
 • możliwość podróżowania po całej Polsce

 

Projekt jest współfinansowany z programu Europejski Korpus Solidarności i bierze w nim udział 16 wolontariuszy z Europy i krajów partnerskich oraz wolontariusze z Polski.

Zapraszamy do odwiedzania Fanpage’a oraz Instagrama wolontariuszy:

https://www.facebook.com/europeanvolunteerspoland

https://www.instagram.com/esc_volunteers/

Zapraszamy do czytania artykułów tworzonych przez wolontariuszy:
https://europeanvolunteerspoland.wordpress.com/

Witryna Stowarzyszenia Aktywne Kobiety o projekcie:
http://aktywnekobiety.org.pl/solidarna-sztuka-sokolowska/

Obejrzyj wyjazdowe oferty wolontariatu za granicą: 

http://eks.aktywnekobiety.org.pl/praca-za-granica-europa/