Mikołaj Jazdon

MIKOŁAJ JAZDON – filmoznawca, pracuje w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM. Autor książek Dokumenty Kieślowskiego (Poznań 2002), Polskie kino niezależne (redaktor tomu, Poznań 2005) i Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza (Poznań 2009). Redaktor, razem z Katarzyną Mąką-Malatyńską, tomu zbiorowego Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków (Poznań, 2011), oraz Pogranicza dokumentu (Poznań 2012, tom współredagowany z K. Mąką-Malatyńską i Piotrem Pławuszewskim), numeru specjalnego „Images” (2014 nr 24): 21st-century Documentary Film in East and Central Europe, razem z K. Mąką-Malatyńską), oraz Kieślowski Revisited (and Re-watched), razem z P.Pławuszewskim (2018 nr 33) Autor artykułów publikowanych w „Kwartalniku Filmowym”, „Images”, „Kinie”, „Ekranach”, „Znaku”, „Czasie Kultury”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Przestrzeniach Teorii”, „Magazynie Filmowym” oraz tekstów wydanych za granicą po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, duńsku, czesku, słowacku. Współautor opracowań do wirtualnego spacerownika tropem miejsc związanych z realizacją Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego (mapadekalogu.pl). Autor opracowań do wirtualnej prezentacji zbiorów Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego na www.europeana.eu stworzonej przez FINA w 2019 roku. Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w latach 2014-2107. Autor opracować do albumów z filmami DVD z serii Polska Szkoła Dokumentu (Krzysztof Kieślowski, Kazimierz Karabasz, Władysław Ślesicki, Czarna seria, oraz Gryczełowska, Halladin, Kamieńska). Współautor  scenariuszy do 12 odcinków telewizyjnej serii Sztuka dokumentu (2008). W latach 1997-2016 prowadził  Klub Krótkiego Kina w poznańskim Centrum Kultury Zamek, czyli cykliczne pokazy i spotkania autorskie. Kurator przeglądów w ramach festiwali Hommage a Kieślowski w Sokołowsku. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Off Cinema” w Poznaniu.