Mario de Vega / Marcelina Wellmer

Mario de Vega / Marcelina Wellmer

Phase Disorder // A-I-R Sanatorium Dźwięku 2016 w Sokołowsku

1-14.04.2016

Mario de Vega i Marcelina Wellmer są kolejnymi gośćmi projektu rezydencji dźwiękowych „A-I-R Sanatorium Dźwięku Sokołowsko”.

„A-I-R Sanatorium Dźwięku Sokołowsko” to projekt rezydencji dla kompozytorów, improwizatorów i artystów dźwiękowych tworzący platformę dla współczesnej muzyki oraz szeroko rozumianej sztuki dźwięku. Jednym z celów projektu jest wspieranie nowych, twórczych kuratorskich praktyk odnoszących się do tematu dźwięku i muzyki, a także poszukiwanie sensu skrzyżowania sztuki i technologii.

Phase Disorder

„Phase Disorder” stanowi serię rzeźb i narracji audiowizualnych z wykorzystaniem materiałów naturalnych i syntetycznych.

Dzięki wykorzystaniu techniki molekularnej i mikrofalowej, właściwości energii cieplnej i dźwięku, zjawisk psychoakustycznych i niejednoznaczności wizualnej jako elementów składowych, proces twórczy oparty został na zaburzeniu molekularnym wynikłym z interakcji z materiałami nieprzewodzącymi i przewodzącymi przeprowadzonej z wykorzystaniem zjawiska tarcia i załamywania się promieniowania mikrofalowego. W ten sposób, technologia mikrofalowa stała się narzędziem modyfikacji fizycznej struktury materiałów. Cały proces oraz jego efekt końcowy zostanie udokumentowany fotograficznie i zdigitalizowany w celu stworzenia ruchomych obrazów opatrzonych narracją, a ostatecznie przedstawiony szerszej publiczności w formie audio-wizualnego performansu.

Podczas rezydencji, duet będzie koncentrować się na poszukiwaniu zjawisk akustycznych w Sokołowsku. Artyści wykorzystają techniki nagraniowe oparte na metodzie inżynierii odwrotnej oraz zajmą się modyfikacją materiałów zastanych na miejscu w celu zebrania tworzywa na serię rzeźb i występ audio-wideo. W rezultacie, proces twórczy stanie się równoważnym elementem końcowego dzieła.

Pierwsza część procesu skupi się na produkcji serii rzeźb. Powstaną one poprzez podrażnienia cząsteczkowe różnorodnych materiałów za pomocą mikrofal. Tworzywem będą poliuretan, roztwory alkaliczne, glicerol, wodorotlenek sodu, materiały petrochemiczne, skóra, węgiel, krzem, półprzewodniki, miedź, złoto, aluminium i inne. Proces twórczy zostanie sfotografowany, a o pojedyncze kadry dokumentujące poszczególne etapy produkcji zostaną wykorzystane w etapie postprodukcyjnym. 

Rezultatem projektu Phase Disorder będą dwa rodzaje prac:

– seria rzeźb autorstwa Mario de Vega.
– występ audio-wizualny Mario de Vega i Marceliny Wellmer.

Mario de Vega (urodzony w 1979 w Meksyku)

Mario de Vega tworzy instalacje site-specific, rzeźby oraz dźwiękowe dokumentacje zjawisk efemerycznych. Wykorzystując różne środki i techniki, de Vega bada zjawisko awarii, luk w zabezpieczeniu oprogramowania i symulacji. Jego prace wystawiano w Meksyku, USA, Kanadzie, Afryce Południowej, Indiach i Rosji. Mieszka i pracuje w Berlinie i w Meksyku.

http://www.mariodevega.info/

Marcelina Wellmer (urodzona w 1975 r. w Polsce)

Marcelina Wellmer pracuje na styku sztuk wideo, instalacji i malarstwa, zgłębiając symbiotyczną relację pomiędzy człowiekiem a interfejsem kanałów komunikacji i mediami. W swoich poszukiwaniach przekracza granicę pomiędzy narzędziami cyfrowymi i analogowymi. Wellmer wykorzystuje utracone i odzyskane dane oraz oprogramowanie IT, badając proces kodowania i dekodowania wiadomości. Jej prace wystawiano w Europie, Australii, Kanadzie, USA  Japonii. Obecnie mieszka i pracuje w Berlinie. 

http://marcelinawellmer.com/