T H E  E N T R O P Y  OF  A R T :  A  C A T A L O G U E

The Entropy of Art: A catalogue is a project originated in 2001, developed by Entropia Gallery. In spite of its catalogue-like nature it does not attempt to put art in order, but only to locate it, give shelter to the multitude of its forms in a location which is available to the recipient and susceptible to his or her exploratory activities.

The Entropy of Art: A catalogue is a open work, model kit, hopscotch, an art manual, a building erected out of micro-galleries presenting thematic, authors’ own exhibitions and according to the possibility of pulling the drawers open in various configurations – it is also a work in movement (as Umberto Eco would define it).

A R T I S T S  

Fabrizio Ajello / Robert Alda / Anna Bartoszewicz / Maciek Bączyk / Kuba Bąkowski / Bettina Bereś / Bożenna Biskupska / Andrzej Błachut  / Mira Boczniowicz / Beata Bols / Roman Bromboszcz / Olaf Brzeski  / Iza Chamczyk / Christian Costa / Jacek Czapczyński / Krystian Truth Czaplicki  / Oskar Dawicki / Tomasz Dobiszewski / Tomasz Domański / Andrzej Dudek-Dürer / Jacek Dziubiński / Marcin Fajfruk / Karolina Freino  / Julita Gielzak / Dariusz J. Gorski  / Emrah Gökdemir / Nicolas Grospierre / Bożena Grzyb-Jarodzka / Marcin Harlender / Rafał Jakubowicz / Elżbieta Janczak-Wałaszek / Zuzanna Janin / Andrzej Jarodzki / Paweł Jarodzki / Edyta Jezierska / Alicja Jodko/ Mariusz Jodko / Koji Kamoji / Małgorzata Kazimierczak / Kostas Kiritsis / Krzysztof Kłosowicz Kaman / Paweł Korbus / Jerzy Kosałka / Ikar Kozak / Igor Krenz / Leszek Krutulski / Anna Kutera / Romuald Kutera / Przemysław Kwiek / Natalia LL / Piotr Łakomy / Artur Malewski / Barbara Maroń / Marcin Mierzicki / Magda Migacz / Eugeniusz Minciel / Jan Mioduszewski / Andrzej Mitan / Honorata Mochalska / Zdzisław Nitka / Tomasz Opania / Darek Orwat  / Ewa Partum / Marta Paulat / Ryszard Piegza / Anna Płotnicka / Dominik Podsiadły / Jarosław Potoczny / Mirosław Rajkowski / Andrzej Rerak / Józef Robakowski / Paweł Romańczuk / Wacław Ropiecki / Zygmunt Rytka / Małgorzata Sady / Tadeusz Sawa-Borysławski / Jadwiga Sawicka / Roland Schefferski / Tomasz Sikorski / Krzysztof Skarbek / Łukasz Skąpski / Piotr Skiba / Kama Sokolnicka / Paweł Syposz / Urszula Śliz / Jaro Varga / Krzysztof Wałaszek / Henryk Waniek / Urszula Wilk / Anna Włodarska-Zamiara /  Maja Wolińska / Maria Wrońska / Jacek Zachodny / Wojciech Zamiara / Tomasz Zawadzki

C U R A T O R S / E X I B I T I O N  S P A C E  / P R I N T S / D V D

Alicja Jodko & Mariusz Jodko

S C E N O G R A P H Y

Jan Mioduszewski


Entropia Gallery is a Cultural Institution of City Wroclaw. It was established in 1988 on the initiative of Alicja and Mariusz Jodko. Entropia is a place of different creative activities and projects. It presents contemporary art, organising exhibitions, film presentations, concerts, meetings, educational events, workshops, performances, new media art presentations.