WODACZAS  LISBOA 2006

WODACZAS  LISBOA 2006

Woda, z rzeki Białka (Polska) z lat 1971 i 2005 zostaje przeniesiona za pomocą fotografii w roku 2006 do Muzeum Wody w Lizbonie. Powstają przedziały czasowe , między 1971, 2005 i 2006 a woda jest głównym łącznikiem utrzymującym tę ciągłość. Czasoprzestrzeń wypełnia wiele zaistnień i elementów a woda jest podstawowym dla naszego istnienia.

                                                                                      Zygmunt Rytka , 2006 

WATERTIME  LISBOA 2006

Water, from Białka river (Poland) from years 1971 and 2005 has been transmitted by photography in year 2006 to Museum of Water in Lisbon. Time Units have been occurred , between years 1971, 2005 and 2006 whilst water is still the main link maintained this continuity. Space-time sustain many beings and elements and water is fundamental for our existence.