VIDEOFOTOGRAFIE  1994 , 2005* 

VIDEOFOTOGRAFIE  1994 , 2005* 

— obraz fotograficzny – wchłonięcie ENERGII  ŚWIATŁA  przez obiektyw kamery ,

    przetworzenie chemiczne (cyfrowe)*  i zgromadzenie tej energii w emulsji (płytce CD)*

— obraz TV – wchłonięcie ENERGII  ŚWIATŁA  przez obiektyw kamery , przetworzenie

    tej energii w procesie elektromagnetycznym i zgromadzenie w nośniku (taśma video)

— odczyt obrazu – oglądanie fotografii i TV odbywa się poprzez  wchłonięcie przez oko

    ENERGII  ŚWIATŁA i  przetworzenie w procesie elektro-chemiczno-intelektualnym.

                                                                            

                                                                                                       

               VIDEOPHOTOGRAPHS  1994 , 2005* 

 

       — a photographic image –  absorption of  LIGHT ENERGY through a camera lens, chemical (digital) transformation* and accumulation of this energy in emulsion (CD)*

 

  –TV image – absorption of LIGHT ENERGY through a camera lens, transformation of this         energy in an electro-magnetic process and accumulating it in a medium/carrier (video tape)

 

  — reading an image –watching photographs and TV is carried through absorbing LIGHT ENERGY by eyes and transforming it in an neurochemical-intellectual process)

 

                                                                                                                 

                                                                                                            ZR 1994 , 2005*