PRZESTRZEŃ  NEURONOWO — OPTYCZNA 1994

 

PRZESTRZEŃ  NEURONOWO — OPTYCZNA

Wszechświat jest nieskończoną kulą, której środek jest wszędzie a powierzchnia nigdzie – stwierdził  Pascal. Można więc powiedzieć, że wyobraźnia jest nieograniczona, a środek (mój) jest we mnie,

jest tam gdzie ja (my).

Jerzy Busza powiedziałby, że dalszy tekst jest zbyteczny (zbędny).

W końcu obowiązuje ten sam od lat :

Pomysł, projekt, zapis wizualny.

Trwałość, nietrwałość, …Realność, nierealność..

Niepewność…

(1994)

NEURON – OPTICAL SPACE

Pascal has said the universe is an infinitive ball whose center is everywhere and the, surface nowhere. Thus is could be said that imagination is unlimited and the center (my center) is within me,

that it is where I am (where we are).

Jerzy Busza would have said that any further text is unnecessary.

Ultimately the text  has been the same for years­:

An idea , a project, a visual record.

Permanence, transitoriness…Reality, unreality…

Uncertainty