Obiekty chwilowe: Projekt transformacji 1989

Obiekty chwilowe: Projekt transformacji

Elementy: zapałka- trwałość incydentalna, świeca – trwałość zanikająca, płomień trwałość cykliczna, cień- -trwałość zmienna, kamień- trwałość stała, rysunek…

Trwałość elementów, trwałość myśli, trwałość przekazu­.

pomysł, projekt.. zapis wizualny…trwałość, nietrwałość…

realność, nierealność… niepewność…                                 Sokrates,

mówiąc o rzeźbach , dziwił się, że zadał sobie tyle trudu, aby kamień

uczynić lak najbardziej podobnym do człowieka…

(22 marca 1989)

Momentary objects: Scheme of transformation

Elements: a match- incidental permanence; a candle – vanishing

permanence; a flame- cyclical permanence; a shadow-variable

permanence; a stone – stable permanence; a drawing…

The permanence of elements, the permanence of thoughts,

the permanence of the message.

An idea, a project, a visual record…

Reality, unreality… uncertainty…

Talking about sculptors, Socrates wondered why they put so much

effort into making a stone as much like a man as possible.

(22 March 1989)