OBIEKT NIETRWAŁY 1989

 

  OBIEKT   NIETRWAŁY   

      Trwałość incydentalna, trwałość zanikająca, trwałość cykliczna, trwałość zmienna,

      trwałość stała. Trwałość myśli, trwałość przekazu….pomysł, projekt, zapis wizualny…

      trwałość, nietrwałość…. realność, nierealność…. niepewność… 

      Sokrates, mówiąc o rzeżbiarzach, dziwił się, że zadają sobie tyle trudu, aby kamień

      uczynić jak najbardziej podobnym do człowieka….

                                                                                                                

           IMPERMANENT  OBJECT    

       Incidental permanence, vanishing permanence, stable permanence, the permanence

       of thoughts, the permanence of the message. An idea, a project, a visual record. 

       Permanence, transitoriness….Reality, unreality…Uncertainity….

       Talking about sculptors, Socrates was surprised that they put so much effort into

       making a stone as much like a man as possible …

                                                                                                                         Z.R 1989