MOJE MIEJSCE 2002

MOJE MIEJSCE

Zapewne jest tak , że każdy człowiek ma jakieś swoje miejsce. Nie tylko to , z którym

jest związany przez moment narodzin, lecz takie inne dla niego szczególne, tajemnicze,

przyciągające. Dla mnie jest to zwykły fragment górskiej rzeki Białka , kilka kilometrów

poniżej jej żródeł . Wiele czynników w życiu złożyło się na to że przez 30 lat miejsce to

było i JEST dla mnie ciągłym niewyczerpanym żródłem inspiracji .

Myślę że powoduje to potężny DUCH MIEJSCA który wchłonął mnie i uruchomił

energię procesów twórczych . To TYLKO punkt na kuli – Ziemia .

Według klasycznej geografii : rzeka – Białka , wieś – Jurgów , państwo – Polska ,

kontynent – Europa , planeta – Ziemia , układ – Słoneczny , galaktyka – jedna z wielu….

Pewnie adres e-mailowy byłby krótszy.

MY PLACE

Most probably everybody has a pace of their own. Not only that with which they are

connected through their birth. Also others, of special importance to them, mysterious,

tempting. For me it is just a section of the mountain river Białka, several kilometres

below its source of inspiration to me. I think that a powerful SPIRIT OF THE PLACE

engulfed me and set in motion the energy of creative processes. This is only a point of

the sphere Earth. According to traditional geography : river-Białka, village-Jurgów,

country-Poland, continent-Europe, planet-Earth, system-Solar, galaxy-one of many…..

Probably an e-mail would be shorter.

Z.R 2002