LEŻĄC 2000

LEŻĄC

        Zastanówmy się jak wiele wspaniałych czynności dokonujemy leżąc.

        Między innymi – marzymy. W różnych miejscach i sytuacjach. I wtedy przed nami

        jest wszystko. Nieosiągalnie daleko i bardzo blisko

        Pomiędzy…….

                              Jestem lewym brzegiem.

                              Jestem prawym brzegiem.

                              Jestem pomiędzy.  Jednocześnie…                 

                    LYING 

       Let’s think how many wonderful things we can do while lying. Among others – 

       – we dream. In various places and situations. And then everything is ahead of us

       unattainably far and extremely close.

       Between …… 

                                 I am a left bank.

                                 I am a right bank.

                                 I am between.  At the same time …

                                                                                                                         

                                                                                                                 Z.R. I. 2000