Nefikcje – nieliterackie rozmowy o świecie / 22-23 lipca / Sokołowsko

Sokołowsko
W cyklu spotkań zatytułowanym Nefikcje – Nieliterackie rozmowy o świecie, zajmiemy się literaturą zaangażowaną w badanie, stawanie diagnoz i opracowywanie recept. Pod lupę weźmiemy rzeczywistość społeczną i jej środowisko ekologiczne, wsłuchamy się w tętno globalnego kapitalizmu i rytm narastających kryzysów, prześwietlimy krążące w powietrzu idee, zrekonstruujemy krwioobieg ruchów ludzi i rzeczy. A wreszcie uruchomimy wyobraźnię. Będzie o historii – także tej naturalnej, będzie o przyszłości – na ogół antropogenicznej. Powiemy o tym, co nas ogranicza i o tym, co mogłoby nas wyzwolić. W roli gości wystąpią autorki i autorzy najciekawszych książek oraz tekstów, które ożywia impuls krytyki zastanej rzeczywistości, czasem gniew, zawsze nadzieja na wyjście poza jej ramy. Na warsztacie znajdą się eseje i reportaże, manifesty i intelektualne interwencje, które dostarczają nam narzędzi pozwalających nie tylko zrozumieć, ale i zmodyfikować, a nawet całkiem zmienić świat. Zaczynamy bez planu i jasno wytyczonych wektorów. Zawsze jednak punktami orientacyjnymi będą tu krytyka i utopia, a polem zainteresowań przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Nefikcje – nieliterackie rozmowy o świecie
22.07.2022 / piątek
🎬 Kino Zdrowie, ul.Główna 36
g.16.00 “Środek środka” Jacek Bąkowski
Jacek Bąkowski przywozi do Sokołowska książkę “Środek środka”, która obejmuje swoją treścią 50 lat jego obecności w przestrzeni sztuki. Wydawcą książki jest Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ. Spotkanie z autorem i promocja jego opus vitae będzie miało miejsce w Kinie Zdrowie, 22 lipca o godzinie 16.00.
🌲Fontanna w parku dr Brehmera, ul.Różana 2, Międzynarodowe Laboratorium Kultury
g.18.00 – Wygnaniec z Czarodziejskiej Góry – gość: Artur Domosławski, prowadzenie: Przemysław Wielgosz
Wygnaniec z Czarodziejskiej Góry
Spotkanie z Arturem Domosławskim wokół jego biografii Zygmunta Baumana, i nie tylko.
Co łączy bohaterów najsłynniejszej powieści Tomasza Manna i jednego z najważniejszych polskich
myślicieli XX wieku? Co ich dzieli? Tym pierwszym jest nowoczesność, na którą Hans Castorp spoglądał z niepokojem, z bezpiecznego dystansu alpejskiego uzdrowiska. Tym drugim jest… nowoczesność, w której Zygmuntowi Baumanowi przyszło żyć i współtworzyć jej społeczne struktury oraz intelektualne ramy. Nowoczesność w ujęciu Manna była jeszcze młoda, dopiero się zapowiadała, Bauman doświadczył jej apogeum i stworzył teorię jej schyłku. „Wygnaniec” Artura Domosławskiego znakomicie to pokazuje.
Ta książka przez pryzmat doświadczenia autora „Nowoczesności i Zagłady” daje wgląd w całą epokę. To historia życia jednego człowieka, która pozawala zrozumieć nie tylko jego wybory i zaangażowania, ale także otaczający nas świat. Dlatego rozmawiając o Baumanie, któremu nigdy nie dane było spoglądać na rzeczywistość z wysokości Davos, bo ciągle ktoś go z niego wyganiał, będziemy mówić o rytualnym wypędzaniu Innego w naszej przeszłości i współczesności, o wielości socjalizmów, wiecznym powrocie faszyzmu, innej historii PRL, klasowych hierarchiach i kompleksach polskiej inteligencji, a także o paleniu papierosów i kanapkach Pani Janiny.
Gość:
Artur Domosławski, reporter, pisarz, redaktor tygodnika Polityka, autor wielu głośnych książek, m.in. „Gorączka latynoamerykańska” (2004), Kapuściński non-fiction (2010), Wykluczeni (2016). Jego najnowsza książka zatytułowana „Wygnaniec” (2021), to nominowana do nagrody Nike biografia Zygmunta Baumana.
Prowadzenie:
Przemysław Wielgosz, pisarz i eseista, redaktor naczelny polskiej edycji miesięcznika Le Monde
diplomatique.
🎬 Kino Zdrowie, ul.Główna 36
g.20.00 zapis filmowym “CZARODZIEJSKA GÓRA” Klara Kopcińska
Zeszłoroczne czytanie “Czarodziejskiej góry” Tomasza Manna, zainicjowane przez Jacka Bąkowskiego i poprowadzone przez niego, Klarę Kopcińską i Michała Owadowicza, zaowocowało zapisem filmowym pt.”CZARODZIEJSKA GÓRA” dokonanym przez Klarę Kopcińską. Zapraszamy, by posłuchać raz jeszcze wielkiej literatury czytanej przez organizatorów, pedagogów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 17 z Warszawy, mieszkańców Sokołowska i przypadkowych przechodniów. Wtedy czytaliśmy 40 godzin bez przerwy, teraz zobaczymy 40-minutowy film. 22 lipca o godzinie 20.00 w kinie Zdrowie. Przybądźcie tłumnie!
23.07.2022 / sobota
🔈g.12.00-20.00 Performance opery eksperymentalnej
Joanna Halszka Sokołowska – pomysł, twórczość
Aleksandra Markowska – wszelka współtwórczość
Wykonanie: Joanna Halszka Sokołowska, Aleksandra Markowska, Adam Chabiera
🌲g.15.00 – Małgorzata Kuciewicz, Spacer kuracyjny. Wędrówka przez mikroklimaty Sokołowska
🌲 Fontanna w parku dr Brehmera, ul.Różana 2, Międzynarodowe Laboratorium Kultury
g.18.00 Przemysław Wielgosz „Gra w rasy” – spotkanie
🌲Fontanna w parku dr Brehmera, ul.Różana 2, Międzynarodowe Laboratorium Kultury
g.19.00 Południowy-południowy zachód – Nicuś (Maks Wolski), prowadzenie Ilona Witkowska
🎬Projekcja wielkoformatowa – park dr Brehmera
g.21.00 – „Czarodziejska góra” w reż. Paweł Mykietyn
muzyka: Paweł Mykietyn
koncepcja libretta, libretto: Małgorzata sikorska-Miszczuk
koncepcja libretta, reżyser: Andrzej Chyra
scenografia: Mirosław Bałka
Opera Pawła Mykietyna „Czarodziejska góra” na postawie powieści Thomasa Manna powstała na specjalnie zamówienie Malta Festival Poznań. Premierowa realizacja opery jest wspólną pracą czterech twórców: kompozytora Pawła Mykietyna, dramatopisarki Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, artysty sztuk wizualnych Mirosława Bałki oraz aktora i reżysera Andrzeja Chyry. Libretto powstało w oparciu o powieść Thomasa Manna z 1924 roku opisującą intelektualne, emocjonalne i duchowe dojrzewanie Hansa Castorpa w sanatorium Berghof w Davos. W interpretacji polskich twórców kluczową postacią staje się Amerykanka, o której Mann wspomina tylko na początku książki, w jednym zdaniu.
Dowiadujemy się, że kobieta umiera przed przyjazdem Hansa, a on zajmuje jej pokój. W operze postać Amerykanki funkcjonuje jak filtr, przez który spoglądamy na opowiadaną historię. Jej obecność zaciera granicę między życiem a śmiercią, sprawia, że Czarodziejska
góra staje się, jak mówi reżyser: „opowieścią o dojrzewaniu do śmierci”.