„Epifanie czasu” – wystawa twórczości Bożenny Biskupskiej w Londynie

„Epifanie czasu” – wystawa twórczości Bożenny Biskupskiej w Londynie

Wernisaż 31 stycznia 2019 w londyńskiej galerii l’étrangère otworzy pierwszą indywidualną wystawę twórczości Bożenny Biskupskiej w Wielkiej Brytanii. Wystawę będzie można oglądać do 16 marca 2019. Dzień po wernisażu, 1 lutego 2019 o godz. 12.30 w galerii odbędzie się spotkanie prof. Richarda Demarco z artystką.

Czas jest tematem wiodącym w poszukiwaniach artystycznych Bożenny Biskupskiej, a także czynnikiem oddziałowującym fizycznie na ostateczny kształt dzieła. Przemijanie, uwiecznianie, obserwowanie działania czasu odbywa się bezustannie w sferze materii malarskiej i rzeźbiarskiej.  

Artystka świadomie używa nietrwałych materiałów i wykorzystuje tę właściwość, bacznie obserwując zachodzące w nich procesy. Wiele z jej prac zmienia się wraz z upływem czasu – farba olejna kładziona na płótnie grubymi warstwami schnąc zmienia fakturę, pęka, wybrzusza się, rozlewa, zmienia kolor. W przypadku prac na papierze proces ten nabiera jeszcze większej intensywności – farba reaguje z powierzchnią papieru, olej wsiąka w tę znacznie delikatniejszą materię, kreska ulega rozmyciu, zarówno papier jak i farba zmieniają pierwotny kształt
i strukturę. Jest to długotrwała ewolucja dojrzewania dzieł czekających
w pracowni na moment, kiedy artystka zdecyduje, że nadeszła stosowna pora, aby je zaprezentować.

Artystka traktuje powierzchnię obrazu wielorako – od delikatnego dotknięcia pędzlem do nakładanych kolejno licznych pokładów farby. Nawarstwianie jest długim procesem i kończy się, kiedy uzyskiwane zostają rzeźbiarskie struktury.  Biskupska rzeźbi malując, rysuje i maluje rzeźbiąc, a kiedy odczuwa taką potrzebę, włącza do swojej pracy inne media – dźwięk, video czy fotografię.

Bożenna Biskupska jest artystką osobną, nie stara się podążać za obowiązującymi trendami, tworząc własny świat różnorodny, niezwykle monumentalny, a jednocześnie intymny, wiedziona potrzebą artystycznych poszukiwań, którym nie ma końca.

– Na wystawie „Epifanie czasu” prezentowane są prace z cyklu „Klatka”.  Klatkę pojmować można jako ograniczenie, uwięzienie w aspekcie psychologicznym, emocjonalnym, umieszczając to zjawisko w kontekście społecznym (rola kobiety) i politycznym (Polska jako kraj Bloku Wschodniego.)  Ale jednocześnie jest to miejsce zamknięte, które pozwala na emigrację wewnętrzną, odizolowanie się od nieakceptowanego świata zewnętrznego, a także miejsce kryjące tajemnicę i nieograniczony potencjał. Obcując z pracami Bożenny Biskupskiej przyjmujemy w sposób oczywisty obydwie perspektywy – mówi kuratorka wystawy Małgorzata Sady

***

Bożenna Biskupska

ur. 1952 w Warszawie, artystka eksplorująca przestrzenie malarskie, rzeźbiarskie, sztukę instalacji, video oraz performance. Wystawiała swoje prace w całej Polsce oraz za granicą. Otrzymała I nagrodę na Międzynarodowym Biennale Miniatury Tkackiej (1982 r. Savaria Museum, Węgry) oraz nagrodę im. Stanisława Wyspiańskiego za malarstwo i rzeźbę w 1984, w tym samym roku została stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. W 2004 wraz z Zygmuntem Rytką założyła Fundację Sztuki Współczesnej In Situ, działająca na terenie Warszawy oraz w Sokołowsku. Dorobek artystyczny Biskupskiej odzwierciedla drogę jej formalnych poszukiwań, od sztuki figuratywnej, abstrakcję po stworzenie indywidualnego języka artystycznej wypowiedzi. Artystka eksperymentuje z różnymi technikami łącząc m.in. malarstwo i performance, a także z materią rzeźbiarsko-malarską wykorzystując m.in. beton, mączkę marmurową, folię negatywową czy olej lniany. Bożenna Biskupska jest pomysłodawczynią Festiwalu Sztuk Efemerycznych KONTREKSTY oraz inicjatorką stworzenia międzynarodowego Laboratorium Kultury w Sokołowsku.

Małgorzata Sady

Od końca lat 70. współpracuje jako kurator, tłumacz uczestnik i twórca projektów artystycznych z centrami sztuki, festiwalami filmowymi i teatralnymi w kraju i zagranicą (m.in. Kanada, Irlandia, Portugalia, Ukraina, Szwecja, Litwa, Wielka Brytania, Rosja, Czechy, Francja, Włochy, Niemcy, Japonia, Szwajcaria). Od lat 90. propaguje twórczość Franciszki i Stefana Themersonów. realizacje własne w szerokim spektrum (dźwięk, słowo, obraz, film). Wieloletnia współpraca z Kojim Kamoji i Braćmi Quay.Z Fundacją Sztuki Współczesnej In Situ współpracuje od 2012 roku (kuratorka siedmiu edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej KONTEKSTY, wystawy An Approach to Being, Kyoto, przygotowuje prezentację Kontekstów w WIedniu)

Galeria l’etrangere

Założona w listopadzie 2014 roku przez Joannę Gemes, l’étrangère to galeria sztuki współczesnej z siedzibą
w kultowej dzielnicy artystycznej Shoreditch w Londynie. Program wystawienniczy galerii wywodzi się z koncepcji „płynnej nowoczesności” zdefiniowanej przez Zygmnunta Baumana jako transnarodowy świat pozbawiony korzeni i celów, gdzie wolność, indywidualność, czas i przestrzeń, praca oraz wspólnota, straciły jasne reguły, wyraźne granice, stałe zasady, to świat żądzony globalnym, niezakotwiczonym kapitałem – płynny –  wykluczajacy prowincjanlego, obcego i innego. Głównym celem galerii jest prezentowanie postaw artystycznych które odnoszą się do problemów nowoczesności stosując multimedialne procesy experymentalne, poszukujące nowych rozwiązań formalnych. Galeria stanowi platformę dyskursywną i edukacyjną w postaci regularnych spotkań, dyskusji, performance’ów oraz innych wydarzeń towarzyszących. 

miejsce:

letrangere.net/exhibitions-future/bozenna-biskupska

Bożenna Biskupska, Epiphany of Time
Tom Jeffreys


The paintings of Bożenna Biskupska do not give much away. Her paintings range in scale from A3 works on paper to canvases the height of a human. Within the edges of each work is a painted border. This rectangle runs inside the edge of the material substrate, forming a second border between the ‘inside’ of the painting and the ‘outside’ that is the rest of the world. There is therefore a slim no-man’s land between the border and the edge. Each work is unframed, for it contains its own frame within it.

Biskupska refers to these works as klatka. Each is dated but otherwise untitled. Klatka is the Polish for ‘cage’, the wooden box or wire mesh that imprisons an animal or bird inside but that also provides a measure of protection from, say, the neighbour’s cat. Klatka can also refer to a square or a staircase. There are a number of Polish towns and villages named Klatka.

Biskupska’s Klatka paintings revel in their own materiality and in the relationship between materiality and time. Biskupska applies paint in thin washes and thick, crusty layers. She rarely uses brushes, preferring instead a wide range of tools about which she says little. The key ingredient then is age. Each painting is left, often for years. Biskupska dates them by the year in which they were started, rather than completed. Epiphany of Time, Biskupska’s aptly named solo show at l’étrangère, London, is the artist’s first exhibition in the UK. Many of the works date from over a decade ago, when the world, and the paintings it contains, were quite different. Today, paint leaches into yellowed paper, bleeds across decade-old canvases.

Standing in front of these works is a beguiling experience. Even among the dozen or so on show at l’étrangère, and even taking into account the work’s highly restricted forms, there is so much to focus on. There is so much colour and texture: a jewelled teardrop of bright jade; a smooth stripe like blue and white china; cracks of black and gold like roots or nerves or tributaries. Gunboat grey. Fire-alarm red. Pond gunge yellow. One painting forms a blazing field of ripe yellow; another is very quiet – a small, off-white canvas marked only by broken stripes of lumpy cream. One border looks like bathroom sealant, but amateurishly applied, with beads of orange-brown resin, dappling the pale paint like mould. Another forms a jaunty cottage window. Formally, these paintings share something with the colour field painters of the 1950s and ‘60s: Mark Rothko (1903-1970) and Barnett Newman (1905-1970). Several works feature large expanses of rippling darkness. These dark (violet not quite black) surfaces undulate with tiny contoured ripples like poured chocolate or the unique ridge contours of every human finger.

***

The Klatka paintings did not emerge fully formed into the world. Rather they evolved quite directly out of the sculptural practice for which Biskupska is best-known. In the 1990s, Biskupska began to exhibit her human-scale sculptures of one-legged figures

inside cages. An early painting (Klatka, 1991) shows one such figure reading while kneeling atop a cage-like plinth or pedestal against a blue background. This work reminds me of Francis Bacon (1909-1992), whose warped figures were often framed by cage-like interiors. Like Bacon, the klatka is not only an apparatus of restriction or confinement but a visual aid, a device upon which or through which a figure may be viewed.

The Polish word klatka can also refer to a photographic frame, a single exposure in a roll of film. Biskupska, incidentally, was born into a family of photographers. In 1999, Biskupska’s husband, artist-photographer Zygmunt Rytka, produced extensive photographic documentation of seven one-legged sculptural figures that she had produced. This documentation was then co-opted and represented as a work of art by Biskupska, (Packing, 1999) when she exhibited these photographic plates in seven rows within a large, cage-like structure. Seven is a recurring number in her work. Installations such as Packing suggest that, for Biskupska, the two-dimensional is always in fact three-dimensional. The klatka is therefore not only a frame that demarcates individuality (for example, of the photographic image) but also part of a larger framework in which that individuality is rendered anonymous through systemic repetition and the ever-present possibility for (re)appropriation.

***

Sometimes the paintings ask to be viewed from above. From this perspective, scale shifts dramatically. The mind turns them into maps, like those of Jasper Johns, or three-dimensional models of a landscape far away below. Browns bleed into a sea of sandy grey, like the waters of a wide estuary. Islands of blue half-submerged in frothy white. The Thames paintings of Michael Andrews (1928-1995) spring to mind. Or, more recently, the urgent ecological imperatives in the aerial photographs of Edward Burtynsky (b.1955). Viewed from this angle, those fascinating dark ripples suddenly seem geological: tiny mountains folded upwards by the shifting of a thousand tectonic plates. This in fact is how the works were painted – laid horizontally rather than upright on an easel or hung on the wall. You can tell by the way the wet paint has run down the sides of the canvases. The artist, and now the viewer, looks down upon a world below.

If the paintings are maps, then what do these borders denote? Unlike those of a map, Biskupska’s borders are neither thin nor neatly annotated. They leave gaps or bleed into the world around them. Each is thick, multiple. They shift like Poland’s own borders. Biskupska, after all, lives in Sokołowsko, just two miles from the Polish border with the Czech Republic. The village was part of Germany until 1945. In Sokołowsko, Biskupska has her studio in a nineteenth-century former tuberculosis sanatorium. Thanks to Biskupska, the elaborately crumbling red-brick edifice now plays host to popular arts festivals. Like her paintings, this home is a borderland marked by time: both by decay and by the energy of new growth.

If Biskupska’s paintings are maps, her borders need not only be those of the nation state. I see, alternately, a hedge around a suburban garden; a fence around an abandoned factory or an empty patch of land awaiting the developer’s bulldozer; the

legal demarcations that protect a national park such as Broumovsko, just over the border in the Czech Republic. The bureaucratic distinctions and historical accidents which ensure that one human is a citizen of the Czech Republic, another of Poland. But maybe I’m just seeing things. Each klatka, is just paint after all. Paint subjected to time.

***

Another way to attempt to read Biskupska’s paintings is diagrammatically. This is especially apt for the works on paper, which are more minimal than the canvases. Within each of the thick-painted borders is an either/or. Either a long diagonal line (sometimes from top left to bottom right, as if marked by the artist’s right hand; sometimes from top right to bottom left, as if by her left) or nothing. A blank, empty expanse. Or rather an expanse that is not blank but full of its own marks, textures, colours… Nonetheless, this logic of the binary either/or – the presence or absence of the diagonal line – provides another link between Biskupska’s paintings and her sculptural practice. In a series of works entitled Delineating the Image (1995-2010), thumb-sized bronze figures are arranged in repeated patterns on rectangular, wall- mounted blocks of concrete. Each pattern is based on an order of seven, and each location in the pattern is constituted either by the presence of a figure or by its absence.

Unlike the paintings in all their textural glory, Biskupska’s sculptural works point towards an altogether more austere philosophy of existential presence and absence. Each figure is unique: every one individually formed in clay by Biskupska before being painstakingly hand-cast in bronze at a specialist foundry. But each inhabits a highly repetitive, binary system of existence and non-existence. Life and death are systematised, mechanised, codified. Much of Biskupska’s early work reads like attempts to schematise a fictional runic language. Cages are not always physical. Language, culture, religion, economics, geopolitics, the law: each can form one of Biskupska’s cages – not simply a prison but a frame for the conditioning, understanding and self-expression of each individual.

In the paintings, each diagonal line – like the sculpted figures – is an assertion of individuality, presence, life, meaning, being itself. But the paintings are more exuberant. Or at least they are not always bleak. You get the sense of an artist in love with the materiality of paint, its tactile fissures, cracks, ripples… Even those works without diagonal lines are far from empty. Rather they testify to the possibility – indeed to the existence right there in front of you – of a world without the diagonal line and whatever it represents or embodies. A world come to terms with absence and loss, that remains bountiful without the need for identity, self-presence, being, sense, order… maybe even life itself.

Tom Jeffreys writes about art for publications such as Apollo, art-agenda, Frieze, Monocle, and The Telegraph. He is the author of Signal Failure: London to Birmingham, HS2 on Foot (Influx Press, 2017) and is working on a new book about birch trees in Russian art, landscape and identity.

Written on the occassion of the exhibition: Bożenna Biskupska,
Epiphany of Time,
1 February – 16 March 2019

#

44a Charlotte Road, London, EC2A 3PD mail@letrangere.net www.letrangere.net